Služby

  • Vytýčení pramenů spodních vod, geopatogenních zón 
  • Činnost v oboru geologie a hydrogeologie
  • Zajištění vrtných prací, průzkumných a vsakovacích vrtů
  • Zajištění provozu veřejných, neveřejných a domovních studní
  • Realizace zhlaví vrtaných studní
  • Servis čerpací techniky
  • Instalace vodovodních a el. rozvodů
  • Výkopové práce, vodovodní a kanalizační přípojky
  • Základní ceník