Služby

 

  • Vytýčení pramenů spodních vod, geopatogenních zón

 

  • Činnost v oboru geologie a hydrogeologie

  • Zajištění vrtných prací, průzkumných a vsakovacích vrtů

  • Zajištění provozu veřejných, neveřejných a domovních studní

  • Realizace zhlaví vrtaných studní

  • Servis čerpací techniky

  • Instalace vodovodních a el. rozvodů

  • Výkopové práce, vodovodní a kanalizační přípojky