Otázky a perličky

Nejčastější otázky / odpovědi a perličky:
Vydatnost a záruka -
 -Ano dáváme záruku na vydatnost vrtu 750 litrů za jeden den. (to znamená minimálně 41,5 litrů za hodinu)
Hloubka budoucího vrtu -
 -Při vytýčení určíme předpokládanou hloubku. Tento předpoklad se většinou v rozsahu 5m shoduje s provedeným průzkumným vrtem.
Co rozhoduje o hloubce prováděného vrtu -
- Vrty provádíme na hladinu podzemních vod s následným kalníkem. 
- Při vrtání kladivem se jádro těží většinou vyfoukáváním stlačeným vzduchem, toto jádro je zvlhčováno pro zamezení prašnosti. při naražení zvodnělé vrstvy dojde k viditelnému nárůstu vody
- Při vrtání bez kompresoru je po naražení zvodnělé vrstvy těženo velice mokré jádro.
- Podle druhu procházené horniny je různá i mocnost zvodnělé vrstvy
- Při dosažení požadované vydatnosti (minimálně v rozsahu záruky) je proveden kalník a vrtné práce jsou zastaveny bez ohledu na předpokládanou hloubku vrtu.
Nejvzdálenější studnařské práce -
 -Na jih to bude určitě poloostrov Pelješac v dnešním Chorvatsku a vulkanický ostrov Ischias v Itálii u Vesuvu. Na západ Německo, severně Polsko a východně Slovensko.
Nejhlubší vrt -
 - Čerpací zkouška pro Geologický průzkum Ostrava - Přerov 2008 - kalibrace na 5 litru za sekundu - s čerpáním z hloubky 237m
Největší akce -
- Posilovací a zásobovací vrty místních a obecních vodovodů, technologických provozů (280-3.750 tisíc)
- PPR bazén 10x5m s hloubkou 2m a průhlednou částí čelní stěny do vinného sklípku (2.430 tisíc)
- Z hrubé stavby ke kolaudaci za 8 měsíců - dokončení RD (7.690 tisíc)
- Rekonstrukce, zprovoznění části 6 let chátrajícího rekreačního zařízení v Komorní Lhotce (2.900 tisíc)