Vytýčení pramenů spodních vod, geopatogenních zón

 

Rekognoskace prostoru pro zvolení vhodné vrtné soupravy a vytyčení pásma pramene pro realizaci studny. Výsledkem tohoto vytyčení je zjištění dat pro vypracování žádosti dle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona a data pro vypracování rozpočtu vrtných prací průzkumného vrtu.

Kdo umísťuje a navrhuje studny?

 k provádění těchto činností. Nemusíte se ničeho obávat náš hdyrogeolok vše vyřeší za Vás.je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti , který předložil odborným garantům Ministerstva životního prostředí své dosavadní práce za dobu nejméně třech let praxe v oboru, složil zkoušky před jeho komisí a navrhování studní může pouze hydrogeologProjektovat a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie, zahrnující vyhledávání a posuzování zdrojů podzemní vody a 

 

Proč s umístěním a návrhem studny oslovit nás?

 

  • Umístění a návrh studny provádí náš hydrogeolog - držitel osvědčení o odborné způsobilosti s 30letou praxí v oboru hydrogeologie. Vyhledání vhodného umístění studny na pozemku provádí ve spolupráci zejména se senzibilem biodetekcí.
  • Navrhneme vám konstrukci studny a technologii hloubení jaká je do daných podmínek vhodná. Studnu vrtanou vám dodáme na klíč včetně technologie.
  • Garantujeme vám vydatnost.
  • Na přání vám zajistíme dokumentaci pro povolení stavby studny a povolení k odběru vody ze studny.
  • Rádi pro vaši studnu vyřídíme stavební povolení a povolení k odběru vody ze studny.

ImageImage